Онлайн уроки по узбекскому языку

Полный список онлайн уроков.

3 класс

№ урока Тема
1 Vatanim
2 Vatanim
3 Vatanim
4 Sinfimiz
5 Sinfimiz
6 Kuz fasli
7 Kuz fasli (2-dars)
8 Mevalar
9 Mevalar (2-dars)
10 Polizda (1-dars)
11 Polizda (2-dars)
12 Sabzavotlar
13 Sabzavotlar (2-dars)
14 Oila (2-dars)
15 Oila (3-dars)
16 Bog'da
17 Mustaqil topshiriqni tekshirish
18 Kun tartibi
19 Qish (1-dars)
20 Yangi yil bayrami
21 Mustaqil topshiriqni tekshirish
22 Sport turlari
23 Ob-havo
24 Ob-havo (2-dars)
25 Bahor (1-dars)
26 Bahor (2-dars)
27 Gullar
28 Gullar (2)
29 Bayramlar (1-dars)
30 Bayramlar
31 Uy hayvonlari va parrandalar
32 Uy hayvonlari va parrandalar
33 Yovvoyi hayvonlar va qushlar
34 Yovvoyi hayvonlar va qushlar
35 Hayvonot bog'ida
36 Hayvonot bog'ida (2-dars)
37 Hayvonot bog'ida

4 класс

№ урока Тема
1 Vatan
2 Vatan
3 Vatan
4 Qadrdon maktabim.
5 Qadrdon maktabim.
6 Mavzu. -ga (-ka. -qa) qo'shimchalari
7 Uyimiz. Qayerda? qayerga? so'roqlari.
8 Uyimiz. X va H tovushlari.
9 Bog'da.
10 Bog'da (2-dars).
11 Mustaqil topshiriq.
12 Topishmoqlar, maqollar va mashqlar.
13 Kuzgi ishlar.
14 Kuzgi ishlar
15 Kitob
16 O'tilgan mavzularni takrorlash
17 Kitob
18 Kitob
19 Bozorda
20 Bozorda
21 Do'konda
22 Kiyim do'konida
23 Maktab oshxonasi
24 Yil fasllari va ob-havo
25 Yil fasllari va ob-havo (2-dars)
26 Bahor keldi (1-dars)
27 Bahor keldi.
28 Assalom, Navro'z!
29 Assalom, Navro'z! (2-dars)
30 Takrorlash
31 Orasta bo'ling
32 Orasta bo'ling (1-dars)
33 Orasta bo'lig
34 Sport va salomatlik
35 Sport va salomatlik (2-dars)
36 Har doim bo'lsin tinchlik
37 Har doim bo'lsin tinchlik (2-dars)
38 Yo'l harakati qoidalari

5 класс

№ урока Тема
1 Mening Vatanim (Ot - so'z turkumi. Atoqli ot va turdosh otlarning qo'llanishi)
2 Mening Vatanim (Atoqli otlarning qo'llanilishi)
3 Mening Vatanim (Turdosh otlarning qo'llanilishi)
4 Mening o'lkam. (Atoqli va turdosh otlarning qo'llanishi)
5 Zafar Diyor "Yashna, Vatan" she'ri
6 Oila azo'larining ish kuni (Shaxs otlari. kasb-hunar otlarining qo'llanishi)
7 Bizning oila. (kasb-hunar otlari, -lik, -chilik qo'shimchalarining qo'llanishi)
8 Shaxs otlari. kasb-hunar otlarining qo'llanishi
9 Shaxs otlari. Kasb-hunar otlarining qo'llanishi
10 E'zoza Allimova. "Mening oilam" topishmoqli she'r
11 Yangi fanlarni o'rganamiz. (O'rin-joy va narsa-buyum otlarining qo'llanishi)
12 O'rin-joy va narsa-buyum otlarining qo'llanishi
13 Narsa-buyum otlarining qo'llanishi
14 Sharafli kasb egalari.-lar ko'plik qo'shimchasining qo'llanishi
15 Mening sinfdoshlarim. Egalik qo'shimchasining qo'llanishi
16 Mening sinfim. Egalik qo'shimchasining qo'llanishi
17 O'zbek tili xonasi (Kelishiklar. Bosh kelishik)
18 Kellishiklar. Bosh kelishik
19 Yayra Sa'dullayeva "Boqi-toqi"hikoyasi
20 Oltin kuz. (Qaratqich kelishigining qo'llanishi)
21 Qaratqich kelishigining qo'llanilishi
22 Shukur Sa'dulla " Oltin kuzim " she'ri
23 To`garak mashg'ulotlari (Egalik va qaratqich kelishigi qo'shimchalarining birga qo'llanishi)
24 Egalik va qaratqich kelishigi qo'shimchalarining birga qo'llanilishi
25 Muhiddin Omon "Bilim, tafakkur, hunar..." she'ri
26 Ertaklar olamida. (Jo'nalish kelishigining qo'llanishi)
27 Ertaklar-yaxshilikka yetaklar. Jo'nalishi kelishigining qo'llanishi
28 Xalq og'zaki ijodi. "Aql va Boylik"
29 Mening darsxonam (O'rin- payt kelishigi)
30 O'rin-payt kelishigining qo'llanilishi
31 Darsxonam.(O'rin-payt kelishigining qo'llanishi)
32 Hulkar Hamroyeva "Mehnatning tagi rohat" hikoyasi
33 Shahar bo'ylab sayohat
34 Sayohat taassurotlari
35 Tarixiy shaharlar. (Chiqish kelishigining qo'llanishi)
36 Tarixiy obidalar
37 "Registon" va "Ichan qal'a" matni
38 Bahor keldi
39 Onajonlar bayrami. ( Rang-tus bildiruvchi sifatlarning qo'llanishi)
40 O'lkamizda bahor.
41 Ilyos Muslim "Birinchi sovg'a" she'ri
42 Navro'z. (Maza-ta'm bildiruvchi sifatlarining qo'llanishi)
43 Navro'z (Maza- ta'm bildiruvchi sifatlarning qo'llanishi)
44 Maza-ta'm bildiruvchi sifatlarning qo'llanishi
45 Kitoblar olamiga sayohat (1-dars)
46 Kitoblar olami (2-dars)
47 Birinchi mo'jiza (3-dars)
48 Kitobsevar
49 Ivan Andreevich Krilovning "Ninachi va chumoli" masali (5-dars)
50 Odobli bola-elga manzur.
51 O'quvchiga tavsiya
52 Yaxshi xislat. (Xarakter- xususiyatni bildiruvchi sifatlarning qo'llanishi)
53 Xalq og'zaki ijodi "Qaytar dunyo" (rivoyat)
54 Transportda (Shakl-ko'rinishni bildiruvchi sifatlarning qo'llanishi)
55 Ko'cha va yo'llarda o'zini tutish qoidalari
56 Transportda yurish odobi
57 Jumaniyoz Jabborov Yoniq Ko'k chiroq she'ri
58 Dam olish kunim. O'tilganlarni takrorlash

6 класс

№ урока Тема
1 "Obod o'lkam. Aniq va mavhum, o'rin-joy otlari va ularning yasalishi"
2 Kasblar
3 "Kasblar. Kasb-hunar otlari, ularning yasalishi va qo'llanishi"
4 "Kasblar. Kasb-hunar otlari, ularning yasalishi va qo'llanishi"
5 "Mustahkamlash. Aniq, mavhum, o'rin-joy, kasb-hunar otlari
6 "Kutubxona. Shaxs va narsa-buyum otlari, ularning yasalishi va qo'llanishi"
7 "Kutubxona. Shaxs va narsa-buyum otlari, ularning yasalishi va qo'llanishi"
8 "Kutubxona. Shaxs va narsa-buyum otlari, ularning yasalishi va qo'llanishi"
9 "Mustahkamlash. Shaxs va narsa-buyum otlari, ularning yasalishi va qo'llanishi"
10 Bilim-xazina. Belgilash va jamlash olmoshlari, ularning egalik va kelishilik qoshimchlari bilan qollanishi
11 Bilim-xazina. Belgilash va jamlash olmoshlari, ularning egalik va kelishilik qoshimchlari bilan qollanishi
12 Bilim-xazina. Belgilash va jamlash olmoshlari, ularning egalik va kelishilik qoshimchlari bilan qollanishi
13 "Mustahkamlash. Belgilash va jamlash olmoshlari, ularning egalik va kelishilik qo'shimchlari bilan qo'llanishi"
14 Tabiat va iqlim. Bo'lishsizlik olmoshlari, ularning egalik va kelishik qo'shimchalari bilan qo'llanishi
15 Tabiat va iqlim (2-qism)
16 Mustahkamlash
17 Tabiatni asrang
18 Tabiatni asrang (Gumon olmoshlari, ularning egalik va kelishik qo`shimchalari bilan qo`llanishi)
19 Tabiatni asrang (Gumon olmoshlari, ularning egalik va kelishik qo`shimchalari bilan qo`llanishi)
20 Qish manzarasi. (Tartib va dona sonlar, ularning yasalishi va imlosi)
21 Qish manzarasi (Tartib va dona sonlar, ularning yasalishi va imlosi)
22 Qish manzarasi (Tartib va dona sonlar, ularning yasalishi va imlosi)
23 Chimyon tog'larida
24 Muzeyda
25 Mustahkamlash
26 Ona yurt posbonlari
27 Ona yurt posbonlari (Vaqtni ifodalash. Butun va kasr sonlarni ifodalanishi)
28 Mustahkamlash
29 Mashhur kishilar
30 Mashhur kishilar
31 Mashhur kishilar (3-dars)
32 Mustahkamlash
33 Bahorgi ishlar (Payt va o'rin ravishlari)
34 Bahorgi ishlar
35 Bahorgi ishlar
36 Mustahkamlash
37 Milliy taomlar
38 Milliy taomlar
39 Milliy taomlar (Holat va daraja-miqdor ravishlari)
40 Mustahkamlash
41 Navro'z udumlari (1-dars)
42 Navro'z udumlari (2-qism)
43 Navro'z udumlari
44 Mustahkamlash
45 Buyuk astronom (1-dars)
46 Buyuk astronom. (O'tgan zamon davom fe'li, uning tuslanishi va bo'lishsiz shakllari) (2-dars)
47 Buyuk astronom (3-dars)
48 Mustahkamlash
49 Bobom xotiralari
50 Bobom xotiralari
51 Bobom xotiralari
52 Mustahkamlash
53 Ona shahrim
54 Ona shahrim
55 Ona shahrim (Hozirgi zamon fe'llari, ularning tuslanishi va qo'llanishi)
56 Mustahkamlash
57 Dam olish rejasi
58 Dam olish rejasi (Kelasi zamon fe'llari, ularning tuslanishi)
59 Mustahkamlash
60 O'tilgan mavzularni mustahkamlash

7 класс

№ урока Тема
1 Poytaxtim-faxrim. (So'zlarning tuzilishiga ko'ra turlari)
2 Poytaxtim - faxrim (Sodda so'zlar)
3 Mahallam ( So'z yasovchi qo'shimchalarning so'zga qo'shilish tartibi)
4 Mahallam (So'z yasovchi qo'shimchalarning so'zga qo'shilish tartibi)
5 Mustahkamlash
6 Ustozlar (Qo'shma so'zlar,ularning yasalishi va imlosi)
7 Ustozlar. Qo'shma so'zlar,ularning yasalishi va imlosi.
8 Juft va takroriy so'zlar, ularning yasalishi va imlosi.
9 Juft va takroriy so'zlar,ularning yasalishi va imlosi.
10 Insoniy fazilatlar
11 O'zbekiston tog'lari
12 O'zbekiston tog'lari (2-qism)
13 O'zbekiston tog'lari (3-qism)
14 Shifobaxsh o'simliklar
15 Shifobaxsh o'simliklar
16 Shifobaxsh o'simliklar. (Qo'shma, juft va takroriy sifatlarning yasalishi va imlosi)
17 Vatanga sadoqat
18 Vatanga sadoqat
19 Vatanga sadoqat (Ravishlarning yasalishi. Ravish yasovchi qo'shimchalar imlosi)
20 Vatan sarhadlari
21 Vatan sarhadlari
22 Alisher Navoiy (Fe'llarning tuzilishiga ko'ra turlari)
23 Alisher Navoiy
24 Alisher Navoiy (Fe'llarning tuzilishiga ko'ra turlari)
25 Mustahkamlash
26 Adabiyot muzeyida
27 Adabiyot muzeyida (Fe'l yasovchi qo'shimchalar)
28 Adabiyot muzeyida
29 Mustahkamlash
30 Ona - ulug' zot
31 Ona-ulug' zot
32 Ona-ulug' zot
33 Mustahkamlash
34 Milliy urf-odatlarimiz
35 Milliy urf-odatlarimiz (2-dars)
36 Milliy urf-odatlarimiz
37 Mustahkamlash
38 Amir Temur
39 Amir Temur (3-dars)
40 Suv hayot manbayi
41 Suv-hayot manbai (3-dars)
42 Suv-hayot manbayi (2-dars)
43 O'zbekistonning suv havzalari
44 Mustahkamlash
45 O'zbekistonning suv havzalari
46 Mustahkamlash
47 Sport- salomatlik garovi
48 Sport-salomatlik garovi
49 Sport-salomatlik garovi
50 Mustahkamlash
51 Mening orzularim. Yuklamalarning qo'llanishi
52 Mening orzularim (Yuklamalarning qo'llanishi) (2-dars)
53 Mustahkamlash

8 класс

№ урока Тема
1 Mustaqil O‘zbekiston
2 Mustaqil O‘zbekiston. Fe’l nisbatlari
3 Mustaqil O‘zbekiston. Aniq nisbatdagi fe’llar
4 Ona yurt manzaralari
5 Orif To‘xtash xayoti va ijodi
6 Kuz manzaralari
7 Shukur Sa'dulla "To'rt Fasl" she'ri
8 Hosil bayramida
9 Hosil bayramlari
10 Mustaxkamlash
11 Bug‘doy rizq ro‘zimiz. Fe’lning orttirma nisbati
12 Fe’lning orttirma nisbati. Uning yasalishi va imlosi
13 Non - tinchlik ramzi. Orttirma nisbat, uning yasalishi va imlosi
14 Buyuk allomalar
15 Buyuk allomalar (2)
16 Mustahkamlash
17 O'zbek yozuvchilari. Fe'lning vazifaviy shakllari. Harakat nomi, uning yasalishi va qo'llanishi
18 Harakat nomi, uning yasalishi va qo'llanishi
19 Zulfiya Mo'minova. "Bolaga kitob bering" she'ri
20 Men sevgan asar
21 Ravishdosh, uning yasalishi va imlosi.
22 Xudoyberdi To'xtaboyev. "Sariq devni minib" asaridan parcha
23 Milliy hunarmandchilik
24 Xalq amaliy san'ati.
25 Quddus Muhammadiy/ Bilim ol, Hunar tanla!
26 Hunarmand maktabi
27 Do'stlik qudrati
28 Bog'lovchilar. Ularning turlari va qo'llanilishi
29 Xalq og'zaki ijodi. Noahillik oqibati. (sharq ertagi)
30 Xalq og'zaki ijodi. "Do'stlar sinovida chiniqar" ertagi
31 Sog'lik-tuman boylik
32 Sog'lom turmish tarzi. (Biriktiruv bog'lovchilarning qo'llanishi)
33 Salomatlik-eng katta boylik
34 Mahmudova Toirova. O'ttiz ikki qo'riqchimiz omon bo'lsin
35 Dunyo mo'jizalari. (Ayiruv bog'lovchilari, ularning imlosi va talaffuzi)
36 Mo'jizalar. (Ayiruv bog'lovchilarning qo'llanishi)
37 Oy olami
38 Dunyoning yetti mo'jizasi. Ginnesning rekordlar kitobi.
39 O'zbek tilshunoslari
40 Tilshunos olimlar. (Ishonch va tasdiqni bildiruvchi modal so'zlarning qo'llanishi)
41 Mening ona tilim (Modal so'zlarning qo'llanilishi)
42 Hashar
43 Tejamkor bo'laylik
44 Tejamkorlik. (2-dars)
45 O'zbekistonning tabiiy boyliklari
46 Tabiiy boyliklar - Zangori olov
47 Tabiat muhofazasi
48 Mustahkamlash
49 Mardlik- mangulik. (Ko'makchilar ularning imlosi va qo'llanishi)
50 Nazarmat "Vatan madhi" she'ri
51 Mardlik- yuksak fazilat.
52 Chinakam mardlik. (Yuklamalar va ularning qo'llanishi)
53 Kelgusi rejalarim. (Undov so'zlar va ularning qo'llanishi)
54 Mening rejalarim (Undov so'zlarning qo'llanishi)
55 Fazliddin Po'latov "Yozda" she'ri

9 класс

№ урока Тема
1 Mening Oybegimxotiralaridan
2 "Oybegim mening" xotiralaridan
3 O`tkir Rahmatning hayoti va ijodiy faoliyati
4 Men yoqtirgan kasbshaxsi umumlashgan gaplar
5 O`tkir Rahmatovning hayoti va ijodiy faoliyati
6 Abu Rayhon Beruniy haqida adabiy materiallar
7 Abu Rayhon Beruniy haqida adabiy materiallar
8 Vatan haqida she`rlar
9 Mening tengdoshlarim so`z-gaplar
10 Ish qogozi.E'lon.Ot kesimlarda-dir qo'shimchasining ifodalanishi
11 Chori Avazning hayoti va ijodi.Abadiy materiallardan parcha o'qish.
12 Ish qogozlari.E'lon.
13 Mehnat baxt keltirar.Fe'l-kesim,ularga yordamchi fe'llarning qo'llanishi.
14 Abdulla Qahhor.Hayoti va ijodi.Abadiy materiallardan parcha.
15 oxir Malik.Hayoti va ijodi.Adabiy materiallardan parcha.
16 Ekologiya va biz.Kesimning ifodalanishi.Ot-kesim,ularda-dir shaklining qo'llanishi.
17 Abdulla Qahhor. Hayoti va ijodi. Adabiy materiallardan parcha.
18 O'tilgan mavzular yuzasidan mustahkamlash darsi
19 Burch va huquqlarimiz
20 Burch va huquqlarimiz
21 Me'moriy obidalar. Aniqlovchi va uning ifodalanishi
22 Me'moriy obidalar
23 Mirkarim Osim hayoti va ijodi
24 Vatan himoyachilari Hol 1-dars
25 Vatan himoyachilari Hol 2-dars
26 Vatanparvarlik, Vatanga sadoqat haqidagi matnlar
27 O'zbekiston sporti
28 O'zbek sportchilari shuxrati
29 O'zbekiston sporti Holning turlari va ifodalanishi
30 Rufat Risqiyev
31 Barkamollik. To'ldiruvchi, uning turlari
32 Barkamollik. To'ldiruvchi, uning turlari
33 Barkamollik. To'ldiruvchi, uning turlari
34 Razzoq Hamroyev. Hayoti va ijodi
35 Mustahkamlash darsi
36 Ayol-oila ko'rki
37 To'ldiruvchining ifodalanishi
38 To'ldiruvchining ifodalanishi
39 Zulfiyaxonimni xotirlab
40 Zulfiyaxonimni xotirlab. Avtobiografik matnlar
41 Milliy an'analarimiz
42 Gapning ajratilgan bo'laklari, ularda tinish belgilarining ishlatilishi
43 Ma'rifat fidoyilari
44 Kirish bo'lakar
45 Kirish bo'laklar mustahkamlash
46 Uch buyuk ne'mat. Modal so'zlarining qo'llanishi
47 Is'hoqxon To'ra Ibrat
48 Is'hoqxon To'ra Ibrat
49 O'zbek musavvirlari
50 Kiritma gaplar
51 Kiritma gaplar Mustahkamlash
52 O'zbek musavirlari haqida publistik matnlar
53 Mustahkamlash darsi
54 San'at olamida 2-dars
55 Sigatning otlashishi

10 класс

№ урока Тема
1 Hamid Olimjonning hayoti va ijodi. "Hayolimda bo'lding uzun kun" she'ri
2 O'zbekiston yoshlari Gap, gap bo'laklari, ularning ifodalanishi
3 Hayot bilan hamqadam" publitsistik matn.
4 Qiziqarli ko'rsatuvlar Ergashgan qo'shma gaplar
5 Qiziqarli ko'rsatuvlar Ergashgan qo'shma gaplar
6 Tabiat va ekologiya Tobe gaplarni bosh gaplarga bog'lovchi vositalar
7 Tabiat va ekologiya Tobe gaplarni bosh gaplarga bog'lovchi vositalar
8 Zulfiyaning hayoti va ijodi. "O'g'lim sira bo'lmaydi urush" she'ri
9 Yaxshi fazilat - inson ko'rki
10 San'at va madaniyat Ergashgan qo'shma gaplarning o'zaro sodda gaplar bilan ma'nodoshligi
11 O'tkir Hoshimovning hayoti va ijodi. "Laylak" hikoyasi
12 Mehnat - kelajak poydevori.
13 Abdulla Qodiriyning hayoti va ijodi. "Mehrobdan chayon" romanidan parcha
14 Tabiat va ekologiya
15 O'tilgan mavzularni takrorlash
16 Dunyo taomlari
17 Adabiy o'qish. Karim Mahmudovning "Qiziqarli pazandalik" kitobidan matnlar
18 O'zbekiston havo yo'llari. Nuqtali vergul, ikki va ko'p nuqta belgilarining qo'llanishi
19 Sobir Rahimov
20 Abdulla Oripovning hayoti va ijodiy faoliyati
21 O'zbekiston temir yo'llari
22 O'zbekiston temir yo'llari
23 Правописание предлогов. Правописание союзов. Употребление прописных букв
24 Vatanparvarlik
25 Gap bo'laklari. Muomala odobi. Suhbat odobi
26 Grammatika. Ega. Muomala odobi. RUxsat so'rash odobi
27 Adabiy o'qish: Pirimqul Qodirovning "Yulduzli tunlar" romani
28 Oilam-faxrim
29 Muhammad Yusufning hayoti va ijodiy faoliyati. "O'zingdan qo'ymasin xalqim" she'ri
30 Grammatika: Ega. Muomala odobi. Ruxsat so'rash odobi
31 Kitobdan olgan saboqlarim
32 Grammatika
33 Buyuk kashfiyotlar. Aniqlovchi II dars
34 Ekologik muamollar. Hol
35 Madaniyatli inson. Holat holi II dars.
36 Dunyo mo'jizalari Payt holi
37 Mehnatning qadri O'rin holi
38 Mehnatning qadri O'rin holi II dars
39 Mehmon aziz. Miqdor holi
40 Tansiq taomlar Sabab holi
41 Salomatlik Maqsad holi
42 Salomatlik. Maqsad holi ll dars
43 San'at olamida
44 Takrorlash grammatik mavzular

11 класс

№ урока Тема
1 Ajdodlar merosi Buyruq-istak va his - hayajon gaplar
2 Ajdodlar merosi Buyruq-istak va his - hayajon gaplar Mustahkamlash darsi
3 Xalqimizning asl farzandlari
4 Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va ijodi
5 Xalq amaliy san'ati Monologik matn
6 Odil Yoqubovning hayoti va ijodi. "Muzqaymoq" hikoyasi.
7 Jahon adabiyoti namoyondalari Ko'chma ma'noli so'zlarning qo'llanilishi
8 Vatanga sadoqat Ma'nodosh so'zlarning qo'llanishi
9 O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimi Shakldosh va zid ma'noli so'zlarning qo'llanishi Takrorlash
10 O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimi Shakldosh va zid ma'noli so'zlarning qo'llanishi
11 O'zbek sportchilarning shuhrati Tasviriy ifoda
12 O'zbek sportchilarining shuhrati Tasviriy ifoda
13 O'zbekistonda turizm.
14 O'tilgan mavzularni takrorlash
15 O'zbekistonda turizm
16 Sinfdan tashqari o'qish. Alisher Navoiyning "Farxod va Shirin" dostoni
17 Buyuk ipak yoli bo'ylab sayohat. Badiiy uslub
18 Ona yurt posbonlari Vaqtni ifodalash Butun va kasr sonlarni ifodalash
19 Buyuk ipak yo'li bo'ylab sayohat. Badiiy uslub
20 Adabiy o'qish: Rahmat Fayziyning hayoti va ijodi. "Hazrati inson" asari.
21 Kelajakka yo'l. Rasmiy uslub. Ish qog'ozlari. Tafsifnoma
22 O'zbekiston kelajakda
23 Uyushiq bo'laklari. Muomala odobi. Diplomatik madaniyat
24 Ziyraklik Ajratilgan bo'laklar
25 Adabiy o'qish: A.Navoiyningt "Farxod va Shirin" dostoni
26 Hunarning sharofati Dialogik matn
27 Buyuk ajdodlarimiz. Kiritmalar
28 O'lkamizning asl farzandari Undalma
29 Orzumdagi kasb Monologik matn
30 Hunarning sharofati Dialogik matn
31 Kino tadbirkorligi Matn bilan ishlash
32 Kino tadbirkorligi matn bilan ishlash
33 Sinfdan tashqari o'qish. Xudoyberdi To'xtaboyevning "Sariq devni minib" qissasi
34 O'tilganlarni takrorlash
35 Adabiy o'qish. A.Navoiyning "Farhod va Shirin" dostoni. II dars
36 Qardosh xalqlar do'stligi Iboralar
37 Dunyo tan olgan adiblar
38 Mutolaa madaniyati
39 Vaqt qadri
40 Mutolaa madaniyati
41 Vaqt qadri. Sinonim va antonim so'zlar
42 Iste'mol madaniyati Omonim so'zlar
43 Muomala odobi: mavzuga oid qadriyatlar
44 Xatoni tan olish tasviriy ifodalar
45 Sayohatning foydasi. Nutq uslublari. So'zlashuv va badiiy uslub
46 Salohiyatning foydasi. Nutq uslublari. So'zlashuv va badiiy uslub
47 Savdoning xosiyati Rasmiy va ilmiy uslub
48 Odamiylik bahosi Publitsistik uslub
49 Ota ibrati O'tilganlarni takrorlash
50 O'tganlarni takrorlash
51 il davomida o'tilganlarni takrorlash